5 godzin

Koszt: 375 zł 

(75zł/h)

Ważność pakietu: 30 dni

10 godzin

Koszt: 700 zł

(70zł/h)

Ważność pakietu: 30 dni

 20 godzin

Koszt: 1300 zł

(65zł/h)

Ważność pakietu: 30 dni

Rozliczenie za usługi tłumaczeniowe podlega wycenie indywidualnej w zależności od długości oraz stopnia trudności tekstu.